Uczelnie, które będą chciały uzyskać status najlepszych ośrodków naukowych, muszą wziąć udział w konkursie. Dzięki niemu otrzymają dostęp do większych środków budżetowych.

Wydziały, centra naukowe uczelni oraz konsorcja naukowe będą mogły ubiegać się o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Jego uzyskanie pozwoli na uzyskanie wyższych dotacji.

Szczegółowe regulacje określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz.U. nr 192, poz.1142). Zostało właśnie podpisane, a wejdzie w życie 1 października 2011r.