Zwolniony pracownik może się ubiegać o środki na założenie firmy. Jeśli zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotny, może liczyć maksymalnie na kwotę odpowiadającą sześciokrotności średniej płacy, czyli 20,2 tys. zł.

1 Po utracie pracy zarejestruj się w urzędzie pracy jako bezrobotny

O dotację na biznes z powiatowego urzędu pracy mogą się starać tylko bezrobotni. Jednak nie wszyscy, którzy mają taki status, mogli się o nią ubiegać. Z takiej możliwości mogą skorzystać tylko ci, którzy m.in.:

● w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie pracy nie odmówili propozycji zatrudnienia lub skorzystania z innej formy aktywizacji,

● nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych (m.in. z UE) bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

To jest tylko część artykułu. W Pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak zachować status osoby bezrobotnej, żeby ubiegać się o wsparcie

Jak napisać dobry wniosek o dotację

Jak zabezpieczyć spłaty dotacji

Ile razy można się starać o przyznanie dotacji

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak otrzymać dotację na firmę z urzędu pracy.