Zwolniony pracownik może się ubiegać o środki na założenie firmy. Jeśli zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotny, może liczyć maksymalnie na kwotę odpowiadającą sześciokrotności średniej płacy, czyli 20,2 tys. zł.

1 Po utracie pracy zarejestruj się w urzędzie pracy jako bezrobotny

O dotację na biznes z powiatowego urzędu pracy mogą się starać tylko bezrobotni. Jednak nie wszyscy, którzy mają taki status, mogli się o nią ubiegać. Z takiej możliwości mogą skorzystać tylko ci, którzy m.in.: