W ramach aktywizacji zawodowej bezrobotny może podjąć pracę w firmie. Dla przedsiębiorcy to atrakcyjne rozwiązanie, bo często w ogóle nie ponosi kosztów jego zatrudnienia. Płaci za to urząd pracy.

W tym roku urzędy pracy mogą wydać 3,2 mld zł na aktywizacje bezrobotnych. To o połowę mniej niż rok wcześniej. W efekcie firmom jest trudniej uzyskać wsparcie finansowe w zamian za powierzenie pracy bezrobotnym.

Nie oznacza to jednak, że nie warto walczyć o dodatkowe pieniądze. Firmy mają bowiem do wyboru wiele różnych instrumentów rynku pracy. Mogą na przykład przyjąć bezrobotnych na staż, zatrudnić w zamian za refundację kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska ich pracy, czy też umożliwić zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych.