– Zmiana przepisów może pomóc ponad 250 tys. osób w uzyskaniu dodatkowych dochodów. Obecnie nawet nie szukały one zatrudnienia, obawiając się utraty świadczenia z ZUS – mówi Lech Stefańczuk z Komitetu Inicjatywy Osób Niepełnosprawnych ds. Zniesienia Pułapki Rentowej.

Podwyższenie tego progu zakłada ustawa z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Ponieważ senatorowie nie zgłosili do niej żadnych poprawek, trafi teraz do podpisu prezydenta.

Od nowego roku niepełnosprawni z prawem do renty socjalnej będą mogli dodatkowo pracować bez groźby zawieszenia wypłaty, osiągając przychody nie wyższe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszony przez prezesa GUS do celów emerytalnych. Gdyby w styczniu 2012 r., kiedy ustawa wejdzie w życie, nadal obowiązywała średnia krajowa taka jak obecnie, to świadczeniobiorca nie mógłby dorobić więcej niż 2356,30 zł miesięcznie.

Obecnie ZUS zawiesza wypłatę świadczenia za miesiąc, w którym uprawniony zarobi kwotę przekraczającą 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1009,90 zł.