Takie zmiany wprowadza ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ponieważ senatorowie zgłosili do niej 23 poprawki, ponownie musi zająć się nią Sejm. Dotyczyły one m.in. podatków. Nie wprowadzono natomiast żadnych zmian do wcześniej przyjętej nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Zgodnie z nowymi przepisami należności ZUS i płatników będą się przedawniały po pięciu latach, a nie jak obecnie dopiero po 10 latach. W tym czasie płatnik będzie miał prawo domagać się od ZUS zwrotu nadpłaconych składek. Także przez pięć lat pracodawcy będą musieli przechowywać kopie dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek, czyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz dokumenty korygujące te dokumenty. Obecnie muszą je trzymać przez 10 lat.

Ustawa przewiduje także zmiany w kodeksie pracy. Pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi zaległego urlopu do końca września, a nie jak obecnie do końca marca następnego roku kalendarzowego. Takie rozwiązanie umożliwi kumulowanie urlopów.

Ustawa z senackimi poprawkami może zostać uchwalona na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu.