Lekarze zatrudnieni w krakowskich poradniach diabetologicznych i placówkach POZ w codziennej pracy wykorzystują elektroniczne konta swoich pacjentów.

Dzięki temu, niezależnie od tego gdzie i u kogo leczył się dany pacjent, lekarz korzystając z systemu Internetowego Konta Pacjenta może mieć dostęp do szeregu niezbędnych informacji.

Poza danymi wprowadzanymi przez lekarzy i personel medyczny system IKP zawiera także inne dane, jak np. wyniki dokonanych pomiarów, uzupełniane samodzielnie przez pacjentów. Dzięki temu lekarze otrzymują informacje o przebiegu choroby, a tym samym wsparcie przy podejmowaniu decyzji o dalszym leczeniu. System IKP pomaga również w komunikacji między lekarzami a pacjentami, udostępniając możliwość wysyłania wiadomości e-mail i powiadomień SMS np. o planowanej wizycie.

Obecnie z prototypu systemu mogą korzystać pacjenci chorzy na cukrzycę, leczący się na terenie Krakowa. "Wybór miasta - jak mówi Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (organ powołany przez Ministerstwo Zdrowia) - podyktowany był między innymi dobrą organizacją opieki diabetologicznej na tym terenie oraz spójnością środowiska diabetologów i lekarzy rodzinnych".

Ten innowacyjny projekt objęty m.in patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ordynatora Kliniki Chorób Metabolicznych - profesora Macieja Małeckiego, ma istotne znaczenie w procesie unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Warto wspomnieć, że wśród poradni, które przystąpiły do projektu IKP (http://ikp.gov.pl/poradnieikp), znajduje się Szpital Uniwersytecki - najprężniej działający ośrodek diabetologiczny w Krakowie.

Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu w Krakowie maja pomóc we wdrożeniu rozwiązania obejmującego całą Polskę. Zgodnie z planem, Internetowe Konto Pacjenta (podobne funkcjonują już w Danii, Niemczech oraz w Czechach) zacznie funkcjonować w Polsce już od końca 2014 roku.