Naukowcy, którzy opiniują projekty badawcze, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Ci, którzy ocenią inwestycje na sprzęt, otrzymają 800 zł.
Recenzenci i eksperci za sporządzenie opinii dotyczącej przyznania lub rozliczenia pieniędzy na projekty naukowe finansowane z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej otrzymają wynagrodzenie w kwocie od 360 zł do 800 zł.
Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 8 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagradzania członków komitetu ewaluacji jednostek naukowych, komitetu polityki naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powołanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz.U. nr 179, poz. 1070). Dzisiaj wchodzi ono w życie.