Politycy PO zapowiadają, że nadal będą działali na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Chcą m.in. systemowego uregulowania dostępu dzieci niepełnosprawnych do edukacji i wprowadzenia nowych programów wspierających aktywność osób niepełnosprawnych.

Poseł PO Sławomir Piechota we wtorek na konferencji prasowej przekonywał, że konieczna jest też poprawa, jeśli chodzi o zaopatrzenie niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

W jego opinii, ważne jest też dalsze (po zmianie ustawy o rencie socjalnej) przełamanie tzw. pułapki świadczeniowej - czyli uzależnienia osób niepełnosprawnych od świadczeń socjalnych i rentowych. Obecny stan rzeczy powstrzymuje bowiem te osoby od poszukiwania i podejmowania pracy z obawy przed utratą tych świadczeń.

Według materiałów przygotowanych przez PO dla mediów, celem strategicznym powinna być ponadto ratyfikacja przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych z grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych - co oznaczać będzie wprowadzenie w naszym kraju pełnego standardu ochrony praw obywatelskich tych osób.

Platforma dowodzi, że w mijającej kadencji wyszła naprzeciw potrzebom osób, którym ułomności uniemożliwiały korzystanie z takich samych praw i wolności, z jakich korzystają osoby pełnosprawne.

Piechota mówił, że PO wprowadziła szereg ułatwień, by chronić prawa osób niepełnosprawnych i poszerzyć ich zakres. Poseł PO przypomniał, że w ciągu czterech lat zostały przyjęte m.in. ustawy: o rentach olimpijskich, które teraz przysługują wszystkim medalistom Igrzysk Paraolimpijskim i Igrzysk Głuchych - na równi ze zwykłymi olimpijczykami, o psie asystującym i psie przewodniku - z którym teraz można wejść nie tylko do sklepu, restauracji, czy urzędu, ale nawet do zakładów opieki zdrowotnej oraz o języku migowym i innych środkach komunikowania się osób niesłyszących.

Zostały też wprowadzone zmiany w kwestii dostosowania organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych - głosowanie przez pełnomocnika albo korespondencyjnie, nakładki z opisem w alfabecie Braille'a do samodzielnego głosowania osób niepełnosprawnych i niedowidzących oraz specjalna informacja wyborcza dla osób niepełnosprawnych.

Kolejna wymieniona zmiana, to ustawa wspierająca zatrudnienie osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, w urzędach i innych jednostkach publicznych - państwowych i samorządowych. Została też wprowadzona zmiana, która podwyższa o 25 proc. świadczenie pielęgnacyjne dla osób opiekujących się bliską osobą, przy równoczesnym zniesieniu progu dochodowego - jako warunku otrzymywania świadczenia oraz zmiana podwyższająca - z 30 proc. do 70 proc. średniej krajowej - kwotę, którą mogą zarabiać renciści socjalni.

Piechota przypomniał, że zostały też znacznie podniesione kary za zajmowanie bez uprawnień miejsc parkingowych, zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych - z 50 zł do 500 zł oraz, że zrealizowano program "Sejm bez Barier", który przystosował parlament do potrzeb niepełnosprawnych.

Jak dodał, w latach 2008-2010 o ponad 1/3 wzrosła też liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych z dofinansowaniem PFRON.