Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni chce zrezygnować na studiach prawniczych z prac magisterskich i zastąpić je egzaminem. Zdaniem uczelni taką możliwość da jej wchodząca w życie 1 października 2011 r. reforma szkolnictwa wyższego. Resort nauki nie chce jednak do tego dopuścić.
– Studenci obowiązkowo nadal będą musieli pisać prace, aby zdobyć tytuł zawodowy – mówi Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Luka w przepisach