Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę, może domagać się przed sądem przywrócenia na zajmowane stanowisko. Musi pamiętać, że takie żądanie, by było skuteczne, powinno spełniać określone warunki formalne. Bywają jednak sytuacje, w których podwładny nie może liczyć na powrót do pracy

Czy ważna jest wysokość roszczeń

Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy. Miał umowę na czas nieokreślony z pensją 5 tys. zł miesięcznie. Chce złożyć pozew do sądu i domagać się przywrócenia do pracy. Czy w takiej sytuacji będzie zmuszony w sądzie wnosić od pozwu jakąś opłatę?

Czy jest termin do wniesienia odwołania

Zatrudniony odmówił przyjęcia pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę. Po dwóch tygodniach (taki był okres wypowiedzenia umowy) otrzymał świadectwo pracy. Wniósł od razu pozew do sądu pracy o przywrócenie do pracy. Sąd, nie badając argumentów, oddalił żądanie. Czy sąd może podjąć taką decyzję?

Czy firma może zwolnić kobietę w ciąży

Pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę. Pod koniec okresu wypowiedzenia dowiedziała się ona, że jest w ciąży. Poinformowała o tym pracodawcę, który stwierdził, że działał zgodnie z prawem, gdyż w momencie wręczenia wypowiedzenia nie przekazała mu tej informacji. Czy pracodawca ma rację?

Czy firma musi wykonać wyrok sądu

Sąd pracy przywrócił pracownika do pracy. Zgłosił on w ciągu siedmiu dni gotowość do jej świadczenia. Firma od kilku tygodni nie reaguje na jego wnioski o wskazanie miejsca pracy i nie chce go wpuścić na teren zakładu. Czy można ten wyrok w jakiś sposób wyegzekwować?

Czy każda umowa daje prawo przywrócenia

Pracownik miał zawartą umowę o pracę na czas określony dwóch lat. Pomimo że nie było w niej postanowienia o możliwości jej wypowiedzenia, firma to zrobiła. Czy w tej sytuacji zwolniona osoba może skutecznie domagać się przywrócenia do pracy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy i jak pracownik może domagać się przywrócenia do pracy
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania