Do stażu pracy można doliczyć pracę w gospodarstwie rolnym. W razie braku stosownej dokumentacji może to być udowodnione np. zeznaniami co najmniej dwóch świadków.

Kobieta zatrudniona w urzędzie miasta i gminy, legitymująca się 18-letnim okresem pracy przedstawiła pracodawcy zeznania dwóch świadków. Potwierdzały one wykonywanie przez nią pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, przez okres 2 lat i 4 miesięcy. Chciałaby otrzymać nagrodę jubileuszową. Czy urząd musi doliczyć do stażu pracy powyższy czas pracy w gospodarstwie rolnym?

W interesie każdego pracownika jest przechowywanie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie, np. świadectw pracy, zaświadczeń, umów o pracę, aneksów do umów o pracę. Jednak gdy zatrudniona nie posiada stosownej dokumentacji, możliwe jest potwierdzenie wykonywania pracy na podstawie zeznań co najmniej dwóch świadków.