Firmy z innych państw Wspólnoty, Islandii, Liechtensteinu, Norwegi i Szwajcarii będą mogły wpłacać składki pracowników do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce. Będą mogli to robić niezależnie od tego, czy programy zagraniczne są oparte na zasadzie zdefiniowanej składki (emerytura zależy od uzbieranych składek), czy zdefiniowanego świadczenia (ostatnia pensja jest odniesieniem dla emerytury – tak mają u nas na przykład górnicy czy policjanci).

Te nowe rozwiązania są zawarte w ustawie z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 187, pozycja 1111. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Obecnie składki w Polsce może wpłacać tylko ten zagraniczny pracodawca, który ma program oparty na zasadzie zdefiniowanej składki.

Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stanowi dostosowanie do dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.