Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie w 2012 roku kontynuował realizację programów wspierających m.in. studentów i uczniów.

1 stycznia 2015 r. osoby zatrudnione w oddziałach wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) staną się pracownikami urzędów marszałkowskich. Taka zmiana będzie spowodowana utratą przez niego od tego dnia osobowości prawnej.

Początkowo PFRON miał się stać funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2012 r, ale wchodząca dziś w życie ustawa z 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 178, poz. 1061) wydłużyła vacatio legis obecnych przepisów o trzy lata.

Dodatkowy czas ma pozwolić na doprecyzowanie przepisów związanych z przejmowaniem zadań i pracowników funduszu przez urzędy marszałkowskie. Wydłużone vacatio legis zapewni też stabilność prawną dla zmian w tzw. ustawie rehabilitacyjnej, które są wprowadzane etapami. Od przyszłego roku przewidują one m.in. zmniejszenie wysokości wypłacanych przez PFRON dofinansowań do pensji osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ponadto zachowanie przez fundusz osobowości prawnej pozwoli też na kontynuowanie programów realizowanych przez PFRON, które wspierają aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych, np. Pegaza (dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego) oraz Komputera dla Homera (dopłata do zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń brajlowskich).

W związku z wydłużeniem vacatio legis dopiero od 1 stycznia 2015 r. będzie rozwiązana rada nadzorcza oraz zarząd PFRON.