Ponad ćwierć miliona osób pobierających renty socjalne będzie mogło dodatkowo zarabiać do 2356,30 zł bez groźby zabrania im przez ZUS świadczenia.

Od 1 stycznia 2012 r. osoby niepełnosprawne otrzymujące rentę socjalną będą mogły więcej dorobić. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Senat ma przyjąć ustawę z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Po zmianach prawo do tego świadczenia będzie zawieszone za miesiąc, w którym przychody osoby korzystającej z pomocy państwa przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszony przez prezesa GUS do celów emerytalnych. Jeśli w styczniu przyszłego roku, kiedy ustawa wejdzie w życie, nadal będzie obowiązywać średnia krajowa taka jak obecnie, to świadczeniobiorca nie będzie mógł dorobić więcej niż 2356,30 zł miesięcznie.

Przepisy te mają szanse na wejście w życie, ponieważ do uchwalonej przez Sejm ustawy komisje senackie nie zgłosiły żadnych poprawek. Po przyjęciu dokumentu przez Senat trafi on do podpisu prezydenta

– To dobra wiadomość dla osób pobierających takie świadczenia. Do tej pory tylko renciści socjalni byli dyskryminowani z tego powodu, że chcą pracować – mówi Lech Stefańczuk z Komitetu Inicjatywy Osób Niepełnosprawnych ds. Zniesienia Pułapki Rentowej, który zapoczątkował akcję zmiany przepisów.

Obecnie ZUS zawiesza wypłatę świadczenia za miesiąc, w którym uprawniony dodatkowo zarobi kwotę przekraczająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1009,90 zł. Renta socjalna jest wypłacana osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w czasie nauki. Osoby te nigdy nie pracowały zawodowo, a pracodawca nie płacił za nich składek.