ZUS umorzy składki matek, które prowadziły działalność gospodarczą lub choćby współpracowały przy niej i jednocześnie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Chodzi o składki od działalności należne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. Warunkiem umorzenia jest jednak złożenie wniosku przez zainteresowaną. Może ona to zrobić od 6 września tego roku. Wtedy weszła bowiem w życie ustawa zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę – Prawo bankowe, ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. nr 185, poz. 1095). To właśnie te przepisy umożliwiają ubieganie się o umorzenie składek w ZUS.

– Dodajmy, że ustawa nie wyznacza ostatecznego terminu na złożenie wniosku. Można więc zrobić to w każdym czasie – mówi Paweł Pelc, radca prawny prowadzący własną kancelarię prawną.

W przypadku osób, które pobierały zasiłki macierzyńskie, umorzeniu będą podlegały zarówno opłacone, jak i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wraz z należnościami pochodnymi (odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną). Natomiast osobom na urlopach wychowawczych umarzane będą tylko należności z tytułu nieopłaconych składek (w przypadku tych opłaconych po terminie umarzane będą tylko odsetki za zwłokę).

Dla kobiet z firmą to już druga szansa na abolicję. 1 września 2010 r. upłynął bowiem termin pierwszej przewidziany w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609). Posłowie wystąpili jednak z inicjatywą wprowadzenia drugiej abolicji dla kobiet, które spóźniły się ze złożeniem wniosku do ZUS w pierwszym terminie.