Tak, ale pod warunkiem, że konkretny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym. Tylko w takim przypadku świadczenie zdrowotne zostanie pacjentowi udzielone bezpłatnie. W każdym innym będzie on zmuszony zapłacić za daną usługę. Warto zaznaczyć, że w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zarówno prywatne gabinety lekarskie, jak i niepubliczne przychodnie, mają najczęściej podpisane kontrakty z Funduszem. Dlatego świadczenia z zakresu POZ, czyli np. wizyta u lekarza rodzinnego czy specjalisty, wykonanie badań diagnostycznych, są opłacane przez Fundusz. W przypadku pozostałych usług (niezakontraktowanych) pacjent ponosi ich koszt. W przypadku gdy pacjent wymaga udzielenia świadczenia ratującego życie i zostanie mu ono udzielone placówce bez kontraktu z NFZ, po udowodnieniu, że nie miał on możliwości skorzystania z usług zakładu działającego w ramach publicznego systemu lecznictwa, może starać się o refundację poniesionych kosztów od NFZ.

DOMINIKA SIKORA