– Pracownicy korzystają z prawa do emerytury pomostowej, tylko kiedy na dalszą pracę nie pozwala im zdrowie lub pracodawca likwiduje stanowisko pracy – mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.

Potwierdzają to najnowsze dane ZUS specjalnie przygotowane na posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Obecnie ZUS wypłaca 4,5 tys. takich świadczeń. Okazuje się, że osoba pobierająca najniższą w Polsce emeryturę pomostową każdego miesiąca otrzymuje 728,29 zł brutto. Emerytury pomostowe kobiet są niższe niż mężczyzn.

Ponad 80 proc. z nich otrzymuje emerytury nieprzekraczające 1,6 tys. zł. Dla porównania tylko 15 proc. mężczyzn dostaje świadczenia w tej wysokości. Natomiast prawie 80 proc. mężczyzn pobiera z ZUS świadczenia przekraczające kwotę 1,8 tys. zł.

– To efekt niskich zarobków osób ubiegających się o takie emerytury. Wbrew obiegowej opinii pracownicy zatrudnieni w wyjątkowo trudnych warunkach nie zarabiali dużo – zauważa Bogdan Kubiak z NSZZ „Solidarność”.

Z danych ZUS wynika też, że coraz więcej osób starających się o emerytury pomostowe otrzymuje odpowiedzi odmowne z ZUS. Od negatywnych decyzji zakładu do tej pory złożono 474 odwołania. Sądy I instancji wydały 275 wyroków, z czego aż w 186 przypadkach osoby skarżące ZUS przegrały. Tylko w 89 przypadkach sąd zmienił niekorzystne dla ubezpieczonych decyzje zakładu.

Od tych ostatnich decyzji wniesiono 73 apelacje. Jak ujawnia ZUS, w 47 sprawach apelacje złożyli sami zainteresowani, bowiem nie byli zadowoleni z wysokości świadczeń. Natomiast w 26 przypadkach odwołał się ZUS. W sumie sądy apelacyjne wydały 29 wyroków, w tym 19 oddalających apelacje (7 razy przegrał ZUS, a 12 razy ubezpieczeni).

Jak zauważa Elżbieta Łopacińska, członek zarządu ZUS, tylko w 5,5 proc. ogółu odwołań zostało uwzględnionych przez sądy I instancji, czego efektem były apelacje ZUS.

4,5 tys. osób otrzymuje z ZUS emerytury pomostowe