Zniesienie obowiązkowej służby wojskowej nie zlikwidowało zaciągu ochotniczego do czynnej służby wojskowej. Może być on ogłoszony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku wypełnienia zobowiązań sojuszniczych. Do tej pory taki zaciąg mógł być ogłoszony przez dowódcę okręgu wojskowego.

Jednak ze względu likwidacje takich okręgów na podstawie ustawy z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 nr 22, poz. 114), konieczne było wskazanie nowej osoby ogłaszającej nabór.

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia zaciągu ochotniczego (Dz.U. nr 163, poz. 1580 z późn. zm.) mobilizację będzie ogłaszać szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.