Tak. Wskazuje na to zarówno kodeks pracy, jak i rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973). Zgodnie z tymi aktami prawnymi, okulary korekcyjne dla pracownika mają być zapewnione zgodnie z zaleceniami lekarza. Pracodawca musi zadbać o to jak najszybciej, jeśli badanie wzroku pracownika w ramach profilaktycznej opieki medycznej wykaże, że okulary są pracownikowi niezbędne podczas pracy przy monitorze komputera. Refundacja jednak z reguły nie jest całkowita. Kwota, do jakiej firma pokrywa zakup okularów, musi być określona w przepisach wewnętrznych firmy, np. w regulaminie pracy. Jej wysokość powinna pokrywać zakup korekcyjnych szkieł i standardowych oprawek. Nie wszyscy pracownicy jednak mogą skorzystać ze wspomnianej refundacji. Dotyczy to tylko tych pracowników, którzy spędzają przy komputerach co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Co więcej, to okulista powinien stwierdzić konieczność noszenia przez pracownika okularów. Warto przy tym pamiętać, że w Polsce - inaczej niż w innych państwach Unii Europejskiej - refundacja nie obejmuje szkieł kontaktowych. We wspomnianym rozporządzeniu mowa jest wyłącznie o okularach korygujących wzrok.

IZABELA RAKOWSKA-BOROŃ