Dobrze płatne staże, ekstrastypendia, oferta VIP dla najzdolniejszych maturzystów. Do tego UJ reklamujący się na portalu Pudelek i AGH komunikująca się z kandydatami za pomocą Facebooka. To tegoroczna oferta uczelni dla absolwentów.

Szkoły wyższe zaczęły ostro rywalizować o abiturientów, bo liczba maturzystów gwałtownie maleje. W tym roku do egzaminu dojrzałości podeszło ok. 350 tys. młodych ludzi. Trzy lata temu było ich o 100 tys. więcej. W tym samym czasie liczba uczelni nie zmalała, tylko wzrosła. W 2008 r. było ich 455, w roku akademickim 2010/2011 – 460.

Władze uczelni podkreślają, że w walce o studenta konkurują przede wszystkim jakością oferty, ale przyznają się do niekonwencjonalnych rozwiązań. Jak wynika z na- szej sondy wśród kilkunastu uczelni, np. Uniwersytet Śląski w Katowicach stworzył unikatowy program VIP. Skierowany jest do finalistów i laureatów olimpiad, którzy mogą liczyć na wiele przywilejów. Kierunek studiów pomoże im wybrać doradca zawodowy z Centrum Obsłu- gi Studenta. Gdy już się zdecydują na konkretny wydział, w jego życie wprowadzi ich tutor wydziałowy. To pracownik naukowy, który nie tylko zapozna studenta z kadrą akademicką, ale też będzie indywidualnie prowadził przez cały cykl studiów, zapraszając na wykłady czy sesje naukowe zamknięte dla przeciętnych studentów.