Tak. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów, twierdząc, że o powstaniu przychodu decyduje otrzymanie pakietu medycznego, a nie skorzystanie z niego. Dodatkowo resort podkreśla, że w przypadku zakupu przez pracodawcę usług medycznych (tzw. pakiet medyczny), uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z określonych badań, wartość pakietu medycznego otrzymanego przez pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Resort finansów podkreślił, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika pakietu medycznego (o określonej wartości pieniężnej), dającego prawo do usług medycznych w ramach wykupionego pakietu. Każdy pracodawca, opłacając ryczałt za wszystkich pracowników, może bez problemów przypisać każdemu pracownikowi wartość jednego pakietu, który będzie stanowił podstawę opodatkowania PIT. W związku z tym pracownik w zeznaniu rocznym będzie musiał wykazać ten przychód i go opodatkować, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową ze stawkami 19, 30 i 40 proc.

EWA MATYSZEWSKA