Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mają prawo do dodatkowego wsparcia: zasiłku oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Ich przyznanie nie jest uzależnione od wysokości dochodów.

Na świadczenia rodzinne, oprócz zasiłku na dzieci i przysługujących na nie dodatków składają się też dwa świadczenia opiekuńcze. Są to: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. Żadne z nich nie jest zależne od dochodu rodziny niepełnosprawnego, co oznacza, że więcej osób może je otrzymywać. Nie trzeba też występować o ich przyznanie przed początkiem każdego okresu zasiłkowego. Osoba uprawniona może w każdej chwili złożyć wniosek oraz dołączyć do niego wymagane dokumenty.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia

Zasiłku pielęgnacyjnego

Pomocy dla opiekuna

Małżeństw bez świadczenia

Kto nie otrzyma świadczenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i na jakich zasadach może otrzymać świadczenia pielęgnacyjne.