Podmiot prowadzący żłobek powinien tak zorganizować zaplecze kuchenne, aby wyodrębnić część służącą przygotowaniu posiłków.

Jednym z obowiązków prywatnych i samorządowych żłobków jest zapewnienie posiłków przebywającym w nich dzieciom. Ponieważ przepisy dotyczące warunków sanitarnych i lokalowych nie regulują kompleksowo wymagań dotyczących wyżywienia, wyjaśnienia w tej sprawie przygotował główny inspektor sanitarny.

Wskazuje, że nie ma przepisów, które określałyby, w jaki sposób ma być zorganizowane zaplecze kuchenne. Dlatego wymagania dla konkretnego obiektu może określić właściwy terenowo państwowy inspektor sanitarny, który będzie nadzorował działalność przedsiębiorcy. Może on np. zaproponować wstawienie szafy przelotowej.