Z powodu częstego umarzania spraw dotyczących utrudniania kontroli firmy często starają się nie dopuścić do wizyty inspektora pracy, licząc na łagodne potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Takie działanie nie jest jednak skuteczne. Przekonał się o tym właściciel restauracji z województwa małopolskiego.

Po otrzymaniu informacji, że zatrudniane są w niej osoby bez pisemnych umów o pracę, a pracownicy nie otrzymują dodatku za nadgodziny, inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie rozpoczęli w niej kontrole, wchodząc do restauracji po godzinie 22. dwoma oddzielnymi wejściami od strony zaplecza.

Niezwłocznie zjawił się właściciel i – zachowując się agresywnie – poinformował, że lokal jest nieczynny, a w restauracji odbywa się właśnie prywatna impreza.

Inspektorzy pracy próbowali go pouczyć o konsekwencjach utrudnienia czynności kontrolnych, jednak właściciel wypchnął jednego z nich z budynku, zabierając mu aparat fotograficzny, którym ten wykonywał zdjęcia dokumentujące wizytę. Inspektorzy wezwali policję i skierowali wniosek do prokuratury.

Prawomocnym wyrokiem sądu rejonowego pracodawca został ukarany za: udaremnienie inspektorom pracy wykonywania czynności służbowych, przywłaszczenie aparatu fotograficznego oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (inspektora pracy).

– Udaremnianie kontroli będzie jeszcze mniej skuteczne, bo od 15 sierpnia tego roku w związku z nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy prokurator, który odmówi wszczęcia postępowania lub umorzy sprawę zgłoszoną przez PIP, będzie musiał sporządzić uzasadnienie swojej decyzji na żądanie inspektora pracy – tłumaczy Rafał Raczek, prawnik z firmy Raczek Dobrzański – Doradztwo Kadrowe.

Dzięki temu inspekcja łatwiej może sporządzić zażalenie na decyzję prokuratury. Nieuczciwym pracodawcom trudniej będzie więc uniknąć kary za utrudnianie lub udaremnianie kontroli w zakładzie pracy.