Kopacz dodała, że w żadnym kraju, w którym funkcjonują dopłaty do świadczeń, nie wpłynęły one na skrócenie kolejek do lekarzy. Jak mówiła, współpłacenie wycofują m.in. Węgry, Czechy i Słowacja. "Okazało się, że dopłaty do świadczeń uderzyły najbardziej w najuboższą część społeczeństwa. Takie osoby nie chodziły do lekarzy, a potem trafiały do szpitali jako ciężkie przypadki" - podkreślała minister zdrowia.

System oceny jakości świadczeń medycznych

Zapowiedziała, że po wyborach chce wprowadzić system oceny jakości świadczeń medycznych, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz kontynuować przekształcanie szpitali w spółki. Dodała, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało kolejne projekty ustaw, które mają trafić do Sejmu w przyszłej kadencji. Chodzi m.in. o ustawy: o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, o jakości w ochronie zdrowia, o zdrowiu publicznym, o badaniach klinicznych. Kopacz zapewniała, że wprowadzą one znaczące zmiany w systemie ochrony zdrowia.

Minister podkreślała także, że zamierza doprowadzić do powstania konkurencji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z propozycją, prywatne podmioty mogłyby starać się o to, by gospodarować publiczną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zaznaczyła jednak, że nie zamierza likwidować NFZ.

Agencji Taryfikacji świadczenia medyczne

Kopacz zapowiedziała również utworzenie Agencji Taryfikacji, na podstawie jej ustaleń wyceniane byłyby świadczenia medyczne. Z kolei system kontroli jakości ma premiować te lecznice, które będą wykonywały świadczenia na odpowiednim poziomie, określanym na podstawie wskaźnika efektywności.

Obecnie wycenę świadczeń wskazuje NFZ. W przyszłości taryfę ma ustalać Agencja w oparciu o zestawienie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych oraz wykaz przypisanych im stawek. Przy kontraktowaniu świadczeń NFZ będzie musiał uwzględniać wytyczne Agencji.

MZ ma już projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Przepisy przygotowane przez resort określają ogólne warunki funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń oraz mechanizmy mające gwarantować dostępność do świadczeń finansowanych przez NFZ dla osób, które nie będą korzystały z dodatkowych ubezpieczeń.