"Ten rząd najwięcej zrobił dla studentów ze wszystkich rządów od 20 lat. Dbając o jakość kształcenia, o to, by przywrócić stosunki mistrz-uczeń i ograniczyć masowe kierunki kształcenia wprowadziliśmy zmiany regulacyjne w ustawach, które wchodzą w życie od 1 października" - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zapowiedziała, że już w przyszłej kadencji Sejmu Platforma Obywatelska do obowiązującego systemu stypendialnego chce włączyć stypendia naukowe dla osób dopiero rozpoczynających studia. "Chcemy, by takie osoby otrzymywały nie tylko stypendia socjalne, ale także stypendia za wyniki na maturze, a po pierwszym semestrze za wyniki z pierwszego semestru" - wyjaśniła Kudrycka.

Wśród zaprezentowanych propozycji znalazł się też fundusz konkursowy "Generacja Przyszłości". "Chodzi o to, by uczelnie nie musiały same pokrywać wyjazdów studentów na międzynarodowe konkursy, ale studenci mogli otrzymywać dofinansowanie bezpośrednio od ministerstwa" - powiedziała minister.

Dodała, że w planach jest również utworzenie zintegrowanych w jednym systemie akademickich baz stancji prywatnych.

"Ważne jest, by w programach studiów stworzono okienka, dedykowane studentom, którzy chcą wyjechać na rok czy semestr do innej uczelni" - powiedziała minister nauki.

Poinformowała, że wśród planów ministerstwa jest również utworzenie ogólnodostępnych koszyków "zajęć do wyboru", takich które pomogą kształcić kluczowe kompetencje studentów. "Przewidujemy, że na wszystkich kierunkach studiów studenci będą mogli mieć zajęcia z przedsiębiorczości czy umiejętności pracy w zespole" - opisywała Kudrycka.

Przypomniała, że od 1 października wprowadzonych zostanie szereg zmian w szkolnictwie wyższym. Od tego dnia zacznie obowiązywać m.in. ulga dla studentów pomiędzy I a II stopniem studiów. "Dzięki temu studenci między studiami licencjackimi a magisterskimi będą również mogli korzystać z ulgi komunikacyjnej. Wprowadzona zostanie ulga dla doktorantów w wysokości 51 proc." - przypomniała minister.

Zaznaczyła, że od nowego roku akademickiego uczelnie nie będą mogły obciążać studentów dodatkowymi opłatami za egzaminy poprawkowe, komisyjne czy dyplomowe, wpisy na kolejny semestr i rok studiów, wydawanie suplementu do dyplomu czy wydawanie dziennika praktyk zawodowych.

"Około 50 tysięcy studentów więcej niż obecnie otrzyma stypendia socjalne. 12,5 tys. doktorantów otrzyma wyższe stypendia +prymusów+, które trafią do 30 proc. najlepszych doktorantów. 100 najwybitniejszych studentów w Polsce otrzyma tzw. +Diamentowy Grant+ na prowadzenie badań naukowych" - wyliczała Kudrycka.

Przypomniała że rząd Platformy Obywatelskiej już wprowadził ulgę komunikacyjną w wysokości 51 proc. dla studentów, z której korzysta 1,9 mln studentów, nowy system przyznawania kredytów studenckich czy indeksy elektroniczne.