Osoba, która ubiega się o becikowe, musi mieć zaświadczenie potwierdzające objęcie opieką lekarza lub położnej. Od 2012 r. dodatkowo będzie udowadniać, że była ona sprawowana od 10. tygodnia ciąży.
Rodzice, którym urodziło się dziecko, mogą liczyć na specjalne świadczenia wypłacane przez gminę. Ich otrzymanie jest uzależnione m.in. od tego, czy przyszła matka w trakcie ciąży pozostawała pod opieką lekarza. Jeszcze tylko przez cztery miesiące będą obowiązywały łagodniejsze wymagania dotyczące zaświadczenia wystawianego przez lekarza lub położną, które ma potwierdzać taką opiekę.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaką pomoc może otrzymać rodzic po urodzeniu dzieckaW pełnej wersji artykułu:- Świadczenia przysługujące wszystkim rodzicom- Dodatek do zasiłku rodzinnego- Warunki otrzymania świadczeń- Zasady wypłacania becikowego- Pomoc od gmin- Przykłady