Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz płaci za przejazd. Musi mieć skierowanie od lekarza i być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ubezpieczony może leczyć się w szpitalu lub sanatorium uzdrowiskowym albo podjąć leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku. W szpitalu uzdrowiskowym kontynuuje leczenie, które rozpoczął podczas pobytu w szpitalu. Nie płaci za pobyt i leczenie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Czy potrzebne jest skierowanie do uzdrowiska
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto wysyła pacjenta na kuracje uzdrowiskowe
- Czy potrzebne jest skierowanie na leczenie ambulatoryjne
- Czy lekarz specjalista wyznacza kurację w konkretnym uzdrowisku
- Czy można zagwarantować sobie miejsce w sanatorium