Firma, w której utworzono palarnię dla pracowników, nie musi już zapewnić co najmniej dziesięciokrotnej wymiany powietrza w tym pomieszczeniu w ciągu godziny.
Od dziś pracodawcy mogą swobodniej decydować o tym, w jakich pomieszczeniach podwładni mogą palić. Umożliwia im to rozporządzenie z 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 173, poz. 1034), które wchodzi w życie.
Nowe przepisy likwidują dotychczasowe wymogi, jakie musiała spełniać palarnia w firmie. Pracodawca nie musi już dbać o to, aby na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia przypadało co najmniej 0,1 mkw. powierzchni podłogi ani aby powierzchnia poszczególnych palarni nie była mniejsza niż 4 mkw. Firmy zostały też zwolnione z obowiązku zapewnienia przynajmniej dziesięciokrotnej wymiany powietrza w tym miejscu w ciągu godziny.