Państwowy inspektor sanitarny będzie kierować na badania pracownika, u którego istnieje podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej. Wprowadzenie takiej możliwości zakłada przygotowana nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869). Konieczność zmian wynika z nowego brzmienia art. 12 ust. 1a ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z nią to właśnie do powiatowego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego będzie można zgłaszać przypadki chorób zawodowych. W sytuacji ich potwierdzenia wyda on decyzję o wystąpieniu konkretnego schorzenia i prześle o tym informację do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało także projekt rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków. Nowelizacja ta jest konieczna, bowiem wcześniejsze rozporządzenie w tej sprawie z 30 lipca 2002 r. utraciło moc w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07, opublikowany w Dz.U. nr 116, poz. 740). Zmiany dotyczą m.in. wzoru skierowań na badania. Kierujący na nie będzie musiał wpisywać m.in. pełną nazwę choroby zawodowej, pozycję w ich wykazie oraz datę skierowania na badania.

Oba projekty trafiły właśnie do konsultacji.