Firmom będzie łatwiej znaleźć pracownika wśród bezrobotnych. Pomoże im w tym projekt rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Trafił on właśnie do konsultacji społecznych.

Od 29 grudnia 2010 r. zakład o wolnym miejscu pracy powinien również informować powiatowy urząd pracy.

Wymagane jest zrobienie tego w formie pisemnej. Odpowiedni dokument pracodawca może przynieść osobiście do urzędu albo przesłać go za pośrednictwem poczty (kopia może być dodatkowo przesłana faksem lub mejlem).

Projektowane przepisy znoszą to ograniczenie. W efekcie wystarczy, że pracodawca prześle ofertę np. tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zdaniem Adama Ambrozika z Pracodawców RP obowiązująca procedura jest dla przedsiębiorców uciążliwa. Dlatego niektórzy w ogóle rezygnują z szukania pracowników za pośrednictwem urzędów. W pierwszym półroczu bieżącego roku trafiło tam 403,5 tys. ofert zatrudnienia. To o 26 proc. mniej niż przed rokiem – wynika z danych resortu pracy. Tak małej liczby nie było od 2003 r.

Zdecydowany spadek liczby ofert to także konsekwencja tego, że w 2011 roku urzędy otrzymały tylko 3,2 mld zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, czyli o połowę mniej niż przed rokiem. Dlatego brakuje im pieniędzy na refundację dla firm kosztów, jakie poniosły na utworzenie lub doposażenie miejsca pracy zatrudnionego bezrobotnego.