P racodawcy mają kłopoty ze stosowaniem obowiązującej od nowego roku nowelizacji ustawy z 15 czerwca 2007 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 115, poz. 791). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przygotował więc wyjaśnienia najważniejszych zmian.

Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczas udzielana pomoc polegająca na finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników została zastąpiona refundacją składek. Oznacza to, że pracodawca w celu ubiegania się o refundację musi najpierw opłacić składki na ZUS zatrudnionych niepełnosprawnych w pełnej wysokości. Następnie będzie mógł zwrócić się do PFRON o ich refundację.

PFRON zapewnia, że pracodawcy dotychczas uprawnieni do finansowania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników niepełnosprawnych zachowają swoje uprawnienia. Nowe przepisy obejmują bowiem grupę pracodawców dotychczas korzystających z tej formy pomocy. Nadal dotyczyć ona więc będzie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a jej wysokość nie ulegnie zmianie.

Zatem z refundacji składek skorzystać będą mogli m.in. prowadzący ZPChr lub zakłady aktywności zawodowej oraz firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników, których co najmniej 6 proc. załogi stanowią niepełnosprawni.

Fundusz uruchomił infolinię pod numerem 0801 233 554, dzięki której uprawnieni do pomocy mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl