Komornicy nie przekazują gminom informacji o niesolidnych dłużnikach alimentacyjnych. To utrudnia ściąganie należności, które wynoszą już około 10 mld zł.
Samorządy, które prowadzą postępowania wobec rodziców niepłacących na dzieci, mają obowiązek współpracować z komornikami. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wskazuje, że tak nie jest. Aż w 30 proc. skontrolowanych jednostek komornicy zwlekali z przekazywaniem informacji o działaniach podejmowanych w celu egzekucji alimentów.
– Komornikom najwięcej czasu zajmuje ustalenie miejsca pobytu dłużnika. Często podają też oni nieaktualny adres – mówi Beata Bonk, kierownik działu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.