■  Pielęgniarki protestujĄ. Dziś pielęgniarki z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi mają na cały dzień odejść od łóżek pacjentów. Nie doszły bowiem do porozumienia z dyrekcją placówki w sprawie podwyżek płac. Są zdeterminowane, bo - jak zapewniają - ich pensje wynoszą od 1850 do 2020 zł brutto. Nie zgadzają się na zaproponowane przez dyrekcję podwyżki o średnio 200 zł - chcą dodatkowych 600 zł, choć - jak zapewniają - są gotowe na ustępstwa.

Więcej www.ozzpip.org.pl

■  Debata o finansowaniu nauki. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego jest niewystarczające. Tak ocenili tę kwestię uczestnicy konferencji Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza Jakość, która odbyła się w Warszawie. - Naszym strategicznym celem jest połączenie szkolnictwa wyższego, nauki i gospodarki - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na to, że Polska, jako kraj unijny, musi inwestować więcej w badania naukowe, a także poprawić system przyznawania pieniędzy instytucjom naukowym oraz pojedynczym badaczom.

Więcej www.nauka.gov.pl

■  Religia na maturze. Możliwość wprowadzenia egzaminu maturalnego z religii różnych wyznań będzie niedługo tematem, który podejmie Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu - przypomniał wiceminister edukacji Zdzisław Marciniak w liście do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego. Według dotychczasowych wstępnych uzgodnień, religia (określonego wyznania) miałaby być na maturze przedmiotem dodatkowym, który mogliby wybrać absolwenci planujący podjęcie studiów na kierunkach teologicznych lub z innych powodów zainteresowani zdawaniem egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Więcej www.men.gov.pl

■  Lekarze ŁamiĄ prawo. Aby zapewnić pacjentom całodobową opiekę, w wielu warszawskich szpitalach lekarze pracują więcej godzin niż dopuszcza ustawa o czasie pracy - powiedział szef mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Maciej Jędrzejowski. Jak wyjaśnił, aby zapewnić pacjentom opiekę na dyżurach, wielu lekarzy pracuje więcej niż przewidziane ustawą 48 godzin tygodniowo. W trosce o pacjentów, łamiemy prawo, za co możemy być ukarani. W przyszłym miesiącu nie popełnimy już tego błędu - dodał.

Więcej www.ozzl.org.pl