Tylko do końca tego miesiąca osoby nadal pracujące, które od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. nabyły prawo do emerytury, mają czas na podjęcie decyzji dotyczącej swojej przyszłości zawodowej. Jeżeli zdecydują się na pracę, to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Jeżeli chce otrzymywać emeryturę, to musi zwolnić się z pracy. Obowiązek rozwiązania umowy z pracodawcą do końca września nakłada na nich art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych (Dz.U. nr 257, poz. 1726).

– Wielu ubezpieczonych nadal ma problemy z interpretacją przepisów. Te są niejasne – mówi Małgorzata Hasiewicz, radca prawny.

Problemy z ich interpretacją mogą mieć szczególnie osoby, które w przeszłości nabyły prawo do emerytury pomostowej lub świadczenia kompensacyjnego (nauczyciele). Żeby je dostać, musiały obowiązkowo zwolnić się z pracy. Osoby, które zrezygnowały z wyżej wymienionych świadczeń, bo podjęły dodatkowe zatrudnienie (np. na pół etatu), a następnie ukończyły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) i przeszły na emeryturę, muszą ponownie zwolnić się u dotychczasowego pracodawcy. Jeżeli tego nie zrobią przed 1 października, ZUS uzna, że kontynuują one pracę rozpoczętą przed przejściem na emeryturę powszechną. Tym samym zawiesi wypłatę świadczenia.

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy w takim przypadku potwierdza Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

– Osoby, które zwolniły się z pracy przed nabyciem prawa do emerytury, ale jeszcze o tym nas nie powiadomiły, muszą złożyć w oddziale ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt rozwiązania stosunku pracy. Mają na to czas do 30 września 2011 r. Takie osoby powinny również się zgłosić do oddziału z niezbędnymi dokumentami. W innym przypadku ZUS będzie musiał wstrzymać wypłatę emerytury – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Wypłata takiego świadczenia zostanie wznowiona dopiero po zwolnieniu się z pracy u dotychczasowego pracodawcy i złożeniu wniosku w tej sprawie.