Gmina nie musi udzielać dofinansowania prywatnemu żłobkowi lub klubowi dziecięcemu na malucha, który jest mieszkańcem sąsiedniego samorządu.
Osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą żłobek lub klub dziecięcy, mogą otrzymywać na przebywające w nich dzieci dotacje od gminy. Ich wysokość oraz zasady udzielania określa zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) uchwała radnych.
Wiele samorządów wprowadza warunek, że dotacja będzie przysługiwać na dzieci, których rodzice mieszkają lub są zameldowani na terenie danej gminy.