W związku m.in. ze zmianą przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która wprowadziła od 1 stycznia tego roku krótszy czas pracy lekarzy, resort zdrowia przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Projekt reguluje przede wszystkim kwestię dotyczącą pełnienia dyżurów medycznych przez młodych lekarzy. Na podstawie obowiązującego rozporządzenia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 57, poz. 553 z późn. zm.), osoby te były zobowiązane do odbywania sześciu dyżurów w miesiącu.

- Utrzymanie tego przepisu powoduje, że stażyści są zmuszani do pracy powyżej 48 godzin tygodniowo - mówi Dorota Mazurek, pełnomocnik Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ds. lekarzy rezydentów.

W nowym projekcie rozporządzenia proponuje się więc, aby stażyści mogli pełnić dyżury w wymiarze 10 godzin i 5 minut tygodniowo w oddziałach, w których odbywają tzw. staż cząstkowy w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii. Dotyczy to również pełnienia przez nich dyżurów na oddziałach psychiatrii oraz w izbie przyjęć w okresie odbywania stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej.

Za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego, bez względu na porę dnia i nocy, stażyście ma przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 125 proc. stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Obecnie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, otrzymuje on 50 proc. tej stawki.

- Ten wzrost jest nieunikniony, ale wciąż za niski. Stażyści powinni zarabiać za dyżury według stawek liczonych za nadgodziny, tak jak przewiduje to kodeks pracy - mówi Grzegorz Napiórkowski, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Projekt rozporządzenia wprowadza również 30-proc. podwyżkę pensji stażystów. To oznacza, że wynagrodzenie zasadnicze młodych lekarzy, które obecnie wynosi 1403 zł brutto miesięcznie, wzrośnie do 1824 zł. W tegorocznej ustawie budżetowej jest zarezerwowane na ten cel 25,8 mln zł.

Zdaniem Doroty Mazurek, 30-proc. podwyżka jest niewystarczająca. OZZL domaga się, aby płaca stażystów wynosiła 1,75 proc. średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli ponad 5 tys. zł miesięcznie brutto.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany dotyczące Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Będzie go można zdawać (oraz Lekarski Dentystyczny Egzamin Państwowy) zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl