Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi przebywający na zwolnieniach lekarskich będą mogli być wezwani na badanie lekarskie przez resortowe komisje lekarskie.

Rząd chce zmienić zasady orzekania o niezdolności do służby wszystkich funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. Powodem zmian jest próba ograniczenia liczby zwolnień lekarskich. Zmiany te nie będą jednak miały żadnego wpływu na sektor finansów publicznych, bowiem pieniądze zaoszczędzone na zwolnieniach lekarskich trafią na nagrody i zapomogi dla pozostałych, pełniących służbę w zastępstwie chorujących.

Problemem wymagającym szybkiego uporządkowania są także zasady dokumentowania choroby, bowiem obecnie żaden przepis nie określa wzoru zaświadczenia lekarskiego. Potwierdza to Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA.

– W Straży Granicznej honorowane są druki ZUS zawierające informację o niezdolności do służby funkcjonariusza, jak również zaświadczenia wystawiane przez lekarzy pracujących w placówkach medycznych. Zaświadczenia te opatrzone są datą oraz imienną pieczęcią lekarza – mówi Justyna Szmidt-Grzech, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Granicznej.

Przygotowany przez rząd projekt ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych wprowadza obowiązek wystawiania zwolnienia na zaświadczeniu lekarskim wystawionym zgodnie z art. 55, art. 57 i 58 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 657 z późn. zm.).

W praktyce oznacza to, że takie potwierdzenie choroby będzie musiało być wystawione na druku ZUS ZLA z uwzględnieniem kodów określających okoliczności mające wpływ na wysokość uposażenia. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. udziału w tajnych misjach zwolnienie lekarskie będzie zastąpione innym dokumentem.

Równocześnie rząd chce kontrolować sposób wykorzystania zwolnień lekarskich oraz sprawdzać, czy z pełnienia służby są zwolnione osoby wyłącznie chore. Wzorem mają być kontrole prowadzone przez ZUS.

– Sprawdzanie stanu zdrowia na zlecenie przełożonych ograniczy liczbę zwolnień lekarskich – mówi Antoni Duda, przewodniczący NSZZ Policjantów.

Rząd chce też zwiększyć rolę komisji lekarskich. Obecnie te podległe MSWiA orzekają o zdolności psychicznej i fizycznej kandydatów do pełnienia służby, a także funkcjonariuszy. Oceniają uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem lub chorobami mającymi związek ze służbą. W przyszłości będą sprawdzać, czy funkcjonariusz jest naprawdę chory. Jeśli osoba wezwana przez komisję lekarską nie stawi się na badanie lub będzie zdrowa, to zwolnienie lekarskie straci ważność. W takim przypadku nieobecność na służbie będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona.