Na gminy nałożone zostały nowe obowiązki związane z prowadzeniem szkół, m.in. zapewnienia uczniom odpowiednich warunków higienicznych.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klas III szkoły podstawowej i gimnazjalnej będą się uczyć według nowej podstawy programowej. W poprzednich latach objęci nią zostali młodsi uczniowie.

Zmienia się również długość roku szkolnego. Będzie dłuższy, bo ostatni dzień szkoły przypadnie dopiero 29 czerwca. To efekt wprowadzenia zasady, że jego zakończenie następuje zawsze w ostatni piątek czerwca.