Przypomniała w nim, że reforma programowa obejmie uczniów III klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów.

"Nowy rok szkolny to także kontynuacja wielu dotychczasowych działań. Będziemy, więc nadal realizować program "Radosna szkoła", dzięki któremu kolejne szkoły podstawowe otrzymują nowoczesne i bezpieczne miejsca oraz place zabaw. Więcej uwagi poświęcimy też indywidualnemu podchodzeniu do potrzeb uczniów, wciąż odkrywając ich uzdolnienia i zainteresowania" - zaznaczyła Hall.

Podkreśliła, że w każdym uczniu drzemie jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. "Chcemy te pasje rozbudzać i rozwijać. Niezbędna jest do tego pomoc rodziców - współtwórców szkoły blisko z nią współpracujących. Potrzebni są także nauczyciele i dyrektorzy z pasją, którzy potrafią umiejętnie wykorzystać różne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów" - napisała minister edukacji.

Jej zdaniem, szkoła to nie tylko lekcje, to także różne inne formy działań, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. "Szkoła, która potrafi tego nauczyć, odpowiednio motywować uczniów, rozwijać ich talenty, to prawdziwa szkoła z pasją" - oceniła Hall.

W nowym roku szkolnym 2011/2012 życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół, pracownikom i przyjaciołom oświaty samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Wyraziła nadzieję, że w rozpoczynającym się roku szkolnym pedagodzy przygotują dla swoich uczniów ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną, dzięki czemu nauka w szkole będzie dla nich szczególnie interesująca i pasjonująca.