"W ostatnich latach przełamana została niekorzystna tendencja związana z powolnym przyrostem liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. W porównaniu z rokiem szkolnym 2007/2008 liczba dzieci w tym przedziale wiekowym uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego wzrosła o 17,4 proc." - powiedziała Hall.

Zaznaczyła, że istotne jest, że szybszy wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród pięciolatków nie został osiągnięty kosztem innych grup wiekowych. Minister podała, że w roku szkolnym 2010/2011 50 proc. trzylatków, 64 proc. czterolatków i 81 proc. pięciolatków było objętych wychowaniem przedszkolnym. Tymczasem w 2007 r. było to tylko 36 proc. trzylatków (czyli o 14 proc. mniej), 48 proc. czterolatków (16 proc. mniej) i 57 proc. pięciolatków (to jest o 24 proc. mniej niż obecnie)" - powiedziała Hall.

Przypomniała, że nowy rok szkolny rozpocznie w różnych typach szkół 5 mln 474 tys. uczniów i słuchaczy. "Będzie to ostatni rok trzyletniego okresu obniżania wieku szkolnego i kolejny rok upowszechniania edukacji przedszkolnej. Od 1 września 2011 roku wszystkie pięciolatki będą objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Po raz ostatni rodzice mogą zdecydować czy posłać swoje sześcioletnie dzieci do I klasy czy pozostawić je w przedszkolu" - zaznaczyła.

Minister poinformowała także, że razem z nową podstawą programową do kolejnych klas wchodzi także obowiązek nakazujący szkołom przygotowanie miejsc do przechowywania przez uczniów podręczników i przyborów szkolnych; od września będą to klasy I-III szkoły podstawowej i całe gimnazja.

"Więcej uwagi poświęcimy też indywidualnemu podchodzeniu do potrzeb uczniów, odkrywając ich uzdolnienia i zainteresowania. W każdym uczniu drzemie bowiem jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje" - dodała Hall.