Przedsiębiorca, który zajmuje się przewozem drogowym, będzie musiał wystawić kierowcy zaświadczenie na zmienionym druku. Zamieści w nim informacje, co robił jego pracownik, gdy nie prowadził pojazdu. Tak wynika z ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 168, poz. 1005). Dzisiaj wchodzi ona w życie.

Firma transportowa wystawi zaświadczenie również, gdy prowadzący pojazd wykonywał inne zadania, pozostawał w gotowości do pracy, przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby czy na urlopie wypoczynkowym. Kierowca będzie je musiał okazywać w czasie kontroli. Jego nowy wzór jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl).