Przed rokiem było to odpowiednio: 451 zakładów, 44,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 26,2 tys. osób.