Dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się prawdopodobnie ostatnie spotkanie zespołu związkowo-rządowego ds. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. W jego trakcie może zostać przedstawiony projekt w sprawie obniżenia uposażenia chorych funkcjonariuszy i żołnierzy. Zgodnie z nim mundurowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia (obecnie jest to 100 proc.). Tyle dostaną w czasie zwolnienia z zajęć służbowych z powodu choroby, sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem do lat 14 czy opieki nad chorym członkiem rodziny. Natomiast 100 proc. uposażenia będzie otrzymywać funkcjonariusz lub żołnierz, jeśli ulegnie wypadkowi w drodze na służbę, w trakcie jej pełnienia lub w drodze powrotnej.

To spotkanie to też ostatnia szansa na porozumienie w sprawie zmian w emeryturach mundurowych.

– Rząd nie może dalej przeciągać sprawy reformy emerytur funkcjonariuszy – mówi Antoni Duda, przewodniczący NSZZ Policjantów.

Zwraca uwagę, że związkowcy zgodzili się na emerytury w nowym systemie po 25 latach służby i w wieku 50 lat, ale pod warunkiem utrzymania systemu zaopatrzeniowego dla nowo wstępujących do służby. Jednak w czasie piątkowej debaty telewizyjnej premier Donald Tusk w sposób niepozostawiający złudzeń zapowiedział, iż jest za włączeniem nowo wstępujących do służby do powszechnego systemu emerytalnego. W praktyce funkcjonariusze i żołnierze mieliby być traktowani tak samo jak pracownicy. Inne zamierzenia rządu też idą w takim kierunku. Przygotowany w Rządowym Centrum Legislacji projekt zmian w uposażeniu chorych policjantów czy żołnierzy ma na celu zbliżenie ich uprawnień do wynikających z kodeksu pracy. Projekt nie ma jednak szans na uchwalenie w tej kadencji. Gdyby rząd rzeczywiście chciał zmniejszyć uposażenia funkcjonariuszy, skorzystałby z już istniejących możliwości. Ale tego nie zrobił.

– Rząd na podstawie obecnych przepisów mógł obniżyć wysokość uposażenia funkcjonariuszy – potwierdza prof. Jerzy Paśnik, konstytucjonalista.

Zgodnie np. z art. 121 ust. 2 ustawy o policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) w drodze rozporządzenia można ograniczyć w całości lub w części wypłatę niektórych dodatków do uposażenia, m.in. w okresie choroby.

6 tys. policjantów dziennie przebywa na zwolnieniach lekarskich