Tak

ZUS zawiesi wypłatę świadczenia przedemerytalnego, bowiem łączna kwota przychodu z tytułu wykonywania umowy o pracę i umowy zlecenia przekracza miesięczną graniczną kwotę przychodu, która wynosi 1 666,20 zł.

Mimo że w analizowanej sytuacji z tytułu umowy zlecenia nie ma obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, a pani nie przystąpiła do nich dobrowolnie, przychód z umowy zlecania ma wpływ na wypłatę świadczenia przedemerytalnego. Dlatego też ZUS zawiesi świadczenie przedemerytalne od października 2007 r. Po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008, na podstawie przedłożonych zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przychodu za okres od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r., dokona natomiast rozliczenia świadczenia przedemerytalnego.

MARCIN WOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5 i 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120 poz. 1252).