Osoby, które będą od 1 września składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, otrzymają dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dopiero we wrześniu 2012 r. Jest to związane z tym, że okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, a dodatek na wyprawkę jest przyznawany raz do roku w miesiącu, w którym rozpoczyna się nauka w szkole.

– We wrześniu będziemy więc wypłacać świadczenie osobom, które otrzymały decyzję w listopadzie ubiegłego roku – mówi Monika Waluśkiewicz, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Dodaje, że wypłata będzie możliwa, o ile rodzic w składanym w ubiegłym roku wniosku o zasiłek rodzinny zaznaczył, że ubiega się o przyznanie pieniędzy, które może przeznaczyć na zakup podręczników czy innych przedmiotów do szkoły. Jeżeli tego nie zrobił, gmina nie przyzna mu dodatku z urzędu, nawet jeżeli spełnia ustawowe warunki do jego przyznania. Samorządy nie mają też obowiązku zawiadamiania rodziców, którzy o tym zapomnieli.

– Takie osoby, aby otrzymać świadczenie, muszą jeszcze raz złożyć wniosek, wypełniając go nie w całości, ale tylko w części dotyczącej dodatku. Mają na to czas do końca października – tłumaczy Monika Waluśkiewicz.

Dodatek na wyprawkę szkolną, w wysokości 100 zł, przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, pod warunkiem że jest ono uprawnione do zasiłku rodzinnego i rozpoczyna naukę w szkole lub odbywa roczne przygotowanie przedszkolne.