Według prawa przewozowego rewizorem/kontrolerem biletów jest osoba upoważniona przez organizatora transportu na danym terenie lub przez konkretnego przewoźnika do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów jednorazowych i okresowych) osób lub bagażu w środkach lokalnego transportu zbiorowego.

Ważnym atrybutem osób parających się tą profesją jest identyfikator, który rewizor ma obowiązek okazać na prośbę pasażera.

Społeczny wizerunek kontrolera biletów nigdy nie był zbyt dobry. Aby go poprawić firmy przewoźnicze organizują różne kampanie, których celem jest uświadomienie pasażerom, że kontroler nie jest ich wrogiem.

Co może kontroler biletów

Głównym zadaniem rewizora biletów jest dokonywanie kontroli dokumentów przewozu osób oraz bagażu. W sytuacji gdy pasażer odmawia zapłacenia należności, kontroler może zażądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego. W razie gdy nie można ustalić tożsamości pasażera, kontroler może zwrócić się do funkcjonariusza policji lub straży miejskiej o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

Rewizor może także zatrzymać dokument za pokwitowaniem i przesłać go do prokuratury lub policji w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony.

Kto i jak może nim zostać

Na stanowiska rewizorów biletów firmy kontrolerskie przyjmują osoby, które mają ukończone 19 lat i posiadają minimum średnie wykształcenie lub skończyły 25 lat i mają co najmniej wykształcenie zawodowe. Dodatkowym wymogiem jest niekaralność sądowa. Kandydat na kontrolera powinien wykazywać się asertywnością i być odpornym na stres.

Okres od momentu zgłoszenia swojej kandydatury do uzyskania legitymacji trwa ok. 2,5 miesiąca. Kontroler biletów podpisuje pracę na umowę-zlecenie, a czas i godziny jego pracy są dowolne (przy zachowaniu pewnego minimum).

Ile zarabia kontroler biletów

Kontroler biletów, oprócz normalnej pensji, może otrzymać wynagrodzenie prowizyjne w postaci premii, które zależy od intensywności i efektywności pracy. W praktyce oznacza to prowizję od każdego wypisanego mandatu (nie ma znaczenia, czy został on zapłacony czy nie). Na internetowych forach można znaleźć informację, że pensja kontrolera biletów bez żadnych premii wynosi ok. 800 PLN – podkreśla portal rynekpracy.pl.