Przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o unijne pieniądze na założenie firmowego żłobka lub przedszkola. Inwestycję można zrealizować bez ponoszenia własnych kosztów.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty, których celem jest ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Firmy i gminy będą mogły pozyskać unijne środki na utworzenie przedszkola, punktu przedszkolnego lub żłobka dla dzieci własnych pracowników. Resort przyzna także pieniądze na projekty, które przewidują świadczenie opieki przez dziennego opiekuna lub realizację kompleksowego programu powrotu do pracy dla pracowników, którzy mieli przerwę związaną z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
Resort pracy przeznaczył na konkurs 15 mln zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany wkład własny, co oznacza, że przedsięwzięcie można zrealizować w całości ze środków unijnych. Jedynym warunkiem jest posiadanie własnego lokalu, który spełnia wymogi techniczne i sanitarne. Wnioskodawcy, ktorzy chcą założyć żłobek lub przedszkole powinni wskazać, w jaki sposób zamierzają zapewnić trwałość projektu, tzn. utrzymać placówkę po zakończeniu unijnego finansowania.
– Wnioski, które nie spełnią tego warunku, będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej – podkreśla Bożena Diaby, rzecznik prasowy MPiPS.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września w departamencie wdrażania europejskiego funduszu społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.