Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek ustawę przewidującą możliwość pośmiertnego awansowania za zasługi nie tylko dla żołnierzy służby czynnej, ale i rezerwistów. Ustawa upraszcza też zasady wypłaty pomocy dla kombatantów.

Dotychczas pośmiertne mianowanie na wyższy stopień wojskowy za zasługi na rzecz obronności państwa było możliwe wyłącznie w przypadku żołnierza w służbie czynnej, jeżeli jego śmierć miała związek z tą służbą.

Zgodnie z nowelizacją w szczególnie uzasadnionych przypadkach awansować pośmiertnie można będzie osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie podlegały obowiązkowi służby wojskowej, oraz byłych żołnierzy rezerwy. Chodzi o osoby zasłużone w walkach o niepodległość państwa polskiego oraz szczególnie zasłużone w działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Polski. Takie mianowanie będzie mogło nastąpić tylko raz.

Zmiany mają usprawnić udzielanie pomocy najuboższym kombatantom

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy o kombatantach oraz osobach represjonowanych mają usprawnić proces udzielania pomocy pieniężnej najuboższym kombatantom.

Dotychczas każdy kombatant, osoba represjonowana, wdowa lub wdowiec po niej ubiegający się o pomoc pieniężną z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych musiał - oprócz wniosku i dokumentów potwierdzających trudną sytuację - przekazać zaświadczenie od kierownika ośrodka pomocy społecznej z informacją o sytuacji rodzinnej i materialnej, a także zasadności przyznania pomocy.

W przypadku braku takiego stanowiska Urząd musiał o nie wystąpić, co wydłużało postępowanie i wywoływało niezadowolenie w środowisku kombatanckim.

Nowelizacja przewiduje zwolnienie kombatantów z obowiązku przedkładania stanowiska kierownika ośrodka pomocy społecznej, co oznacza powrót do zasad udzielania pomocy pieniężnej obowiązujących przed czerwcem 2007 r.

W części dot. pośmiertnych awansów ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia. Pozostałe przepisy mają zacząć obowiązywać w ciągu 14 dni.