Zmiana prawa O 10 proc. wzrośnie dochód rodzin pobierających świadczenia z zakładu emerytalnego Ministerstwa Obrony Narodowej uprawniający do świadczeń socjalnych.

Minister obrony narodowej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów. Przewiduje ono podwyższenie o 10 proc. (z 70 proc. na 80 proc.) progu dochodowości w rodzinie ubiegającej się o świadczenie socjalne. Natomiast o 5 proc. (z 85 proc. na 90 proc.) zostanie podwyższony dochód osoby samotnie gospodarującej, ubiegającej się o to świadczenie.

Resort obrony narodowej proponuje także, aby przy obliczaniu dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych była uwzględniana suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Dochód ten będzie jednak pomniejszony o kwotę dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego, kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Proponowane rozwiązania umożliwią korzystanie ze świadczeń socjalnych przede wszystkim kombatantom wymagającym stałej opieki i pomocy.

Emeryci i renciści wojskowi będą też mogli ubiegać się o zwrot całkowitego lub częściowego kosztu opieki paliatywno-hospicyjnej sprawowanej w domu chorego, dopłaty do leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl